LicenseMusicBG Ltd. е независимо дружество за колективно управление  на авторски и сродни права.
Министерство на културата, удостоверение № У-9/18.03.2019 г.LicenseMusicBG Ltd.


моб: +359 88 4949415
e-mail: office@licensemusicbg.com 

 

Венци Янков - управител

Оля Стоянова - финансов директор

Гергана Стоянова - директор реклама и комуникации

Бойко Стоянов - технически директор

Петър Петров - компютърни технологии

Taktix Group Ltd. - поддръжка

e-mail: support@taktix.eu

Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.